Aan de slag!  Hieronder tips, ideeën, materialen en adviezen om je school te helpen bij verkeersactiviteiten of kinderen veilig te laten deelnemen aan het verkeer.

Stel een verkeerswerkgroep samen

Een verkeerswerkgroep op school is geen overbodige luxe; het loont de moeite om met enkele ouders, leerkrachten en de directie enkele keren per jaar samen te komen om te bepalen rond welke thema's de school wil werken. Hoe je een werkgroep verkeer op poten zet of je de werking ervan optimaliseert, lees je hier:

Naar werkgroep verkeer

Staat je werkgroep nog in de startblokken, zie het dan niet te groots. Streef naar een of twee verkeersacties per schooljaar. Je kan bijvoorbeeld starten met Helm Op Fluo Top (een zichtbaarheidsactie in de wintermaanden), of een fietscontrole, of werken met een van de pakketten die de VSV heeft ontwikkeld. 

Vergeet niet om tijdens een actie tijdig te overleggen met je verkeerswerkgroep en bij te sturen waar nodig. Evalueer na de actie hoe het verlopen is en of jullie het gewenste resultaat hebben bereikt. Je mag ons uiteraard op de hoogte houden van jullie harde werk! Leuke foto ’s, getuigenissen ... zijn meer dan welkom via verkeersouders@vsv.be

Controleer bij een verkeersexamen

Bij de verkeersexamens in het echte verkeer kan de school jouw hulp zeker en vast gebruiken: een controlepost bemannen, aftellen bij de start, wegwijzers ophangen, rugnummers uitdelen,... 
Neemt je school nog niet deel, moedig de leerkrachten van het vierde en het zesde leerjaar dan zeker aan om hun klas in te schrijven voor respectievelijk Het Grote Voetgangersexamen of Het Grote fietsexamen.
Meer informatie (en handige filmpjes ter voorbereiding of om thuis te oefenen met je kinderen) vind je op deze websites:

Het Grote Voetgangersexamen

Het Grote Fietsexamen

Organiseer een fietscontrole

Veilig fietsen in het verkeer start met een fiets die helemaal in orde is. Op regelmatige tijdstippen een fietscontrole organiseren op school, is dus zeker aan te raden. Idealiter doe je dat bij het begin van het schooljaar, vlak voor een fietsuitstap of voor een fietsexamen. 

Fietscontrolekaarten kan je als verkeersouder gratis aanvragen bij de VSV. Wil je nog een stapje verder gaan en eerst een verkeersles geven over de wettelijk verplichte uitrusting van een fiets, dan kan je het pakket Fietscontrole gratis aanvragen: 

Fietscontrolekaarten

Pakket Fietscontrole

Help bij een voetgangers- of fietsles

We leren de leerlingen veilig stappen en fietsen in het verkeer, door regelmatig te oefenen, eerst op de speelplaats, dan op de straat. Voor leerkrachten is verkeersles heel belangrijk, maar praktische verkeerslessen organiseren kost veel extra tijd en mankracht. Als verkeersouder kan jij helpen. In onderstaande fiches vind je tips & inspiratie voor praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie: 

Voetgangerstraining

Fietstraining

Organiseer een sensibiliserende actie

De VSV heeft pakketten ter beschikking met materiaal om actie te voeren aan de schoolpoort of in de schoolomgeving. Als verkeersouder kan je deze pakketten gratis aanvragen. Kampt jouw school met veel foutparkeerders, of is overdreven snelheid een probleem in de schoolomgeving, dan kan je hierrond een sensibiliserende actie op touw zetten. En als het nodig is herhalen. 
Altijd leuk is het pakket 'Schoolpoortquiz' waarmee je de verkeerskennis van andere ouders kan opfrissen aan de schoolpoort! 

Pakket Parkeerdruk

Pakket Zone 30

Pakket Schoolpoortquiz

Begeleid een schooluitstap

Klassen gaan geregeld met de fiets of te voet op uitstap: naar de bib, het toneel, ... Voor leerkrachten is het interessant een lijst te hebben met contactgegevens van (groot-)ouders die zo'n uitstap mee begeleiden. In eerste instantie voor de veiligheid, maar ten tweede ook om tijdens zo'n uitstap de leerlingen te wijzen op verkeersregels, borden, wegmarkeringen,... 

Informeer andere ouders

Als verkeersouder geef je het goede voorbeeld aan kinderen en andere ouders. Natuurlijk is het belangrijk dat je over juiste en volledige informatie beschikt. Die vind je op www.veiligverkeer.be

In onderstaande infofiches lichten we enkele thema's uit die interessant zijn voor (verkeers-)ouders:

Veilig in de auto

Duurzame mobiliteit

Parkeren en parkeerdruk

Word gemachtigd opzichter

Een gemachtigd opzichter (GO) is een vrijwilliger die groepen voetgangers helpt bij het
oversteken. Je kan de opleiding voor gemachtigd opzichter volgen, en zo optreden als hulp bij het oversteken aan scholen. 

Gemachtigd opzichter